دوستان این اسکین‌ها به هیچ عنوان تو هیچ سایتی و هیچ‌جای دوتا 2 و استیم قابل خرید و فروش نیست
موجودی این اسکین‌ کالکتورکش محدود می‌باشد
روش ارسال این اسکین‌ها‌:
پس از ادد کردن شما 30 روز بعد برایتان داخل دوتا 2 گیفت می‌شود
این قانون تحویل 30 روزه در تمام سایت‌ها و تمام دنیا مشترک می‌باشد و هیچ کجا امکان تحویل زودتر وجود ندارد به دلیل محدودیت خود بازی دوتا 2

489,015 تومان

این ایمورتال زیبایی توی حرکت و ظاهره هیروها دارد.
انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکند.
آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکند.
تحویل این ایمورتال هفت روزه می باشد و برای شما ترید میشود.