دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

این ایمورتال زیبایی توی حرکت و ظاهره هیروها دارد.
انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکند.
آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکند.
تحویل این ایمورتال هفت روزه می باشد و برای شما ترید میشود.