دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 

این ایمورتال زیبایی توی حرکت و ظاهره هیروها دارد.
انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکند.
آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکند.
تحویل این ایمورتال تحویل فوری می باشد و برای شما ترید میشود.