دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

آموزش تخصصی و پروفشنال هیروی Lycan
در این ویدیو شما شاهد آموزش حرفه ای این هیرو هستید که موارد زیر در این ویدیو به طور کامل و جامع توضیح داده شده است.

 

 

1 – از همه مهم تر اینکه چه زمانی Lycan پیک کنیم ؟؟

2 – اولویت پوزیشن پلی دادن با هیروی آموزش حرفه ای هیروی Lycan نسبت به شرایط مختلف.
3 – چه زمانی ساپورت پلی بدیم چه زمانی کور یا چه زمانی پوشر ؟؟
4 – زمان مناسب برای فارم کردن با هیروی Lycan نسبت به هر مچ.
5 – کمب های حرفه ای هیرو هایی که با Lycan خیلی خفن میشن.
6 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو Lycan تو طول گیم رنک.
7 – بیلد های متفاوت نسبت به هیرو های متفاوت روبه رو.
8 – سبک های مختلف لست هیت کردن نسبت به لین های مختلف.
9 – بهترین یار ها برای Lycan.
10 – تیرک های پلی دادن مید با هیروی Lycan“.
11 – نکاتی که برای رنک آپ کردن هیروی Lycan باید بهش دقت کنیم.
و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …