دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

آموزش تخصصی و پروفشنال هیروی Luna
در این ویدیو شما شاهد آموزش حرفه ای این هیرو هستید که موارد زیر در این ویدیو به طور کامل و جامع توضیح داده شده است.

 

 

1 – در چه صورت توی رنک Luna پیک کنیم یا نکنیم؟

2 – اولویت پزیشن پلی دادن هیروی Luna نسبت به شرایط مختلف.
3 – چه زمانی ساپورت پلی بدیم چه زمانی کور یا چه زمانی پوشر ؟؟
4 – زمان مناسب برای فارم کردن با هیروی Luna نسبت به هر مچ.
5 – کی نسبت به چه دشمنی چه بیلدی رو انتخاب کنیم ؟؟
6 – کمب های حرفه ای هیرو هایی که با Lunaخیلی خفن میشن.
7 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو Luna تو طول گیم رنک.
8 – بیلد های متفاوت نسبت به هیرو های متفاوت روبه رو.
9 – سبک های مختلف لست هیت کردن نسبت به لین های مختلف.
10 – بهترین یار ها برای Luna“.
11 – تیریک های پلی دادن مید با هیروی Luna“.
12 – نکاتی که برای رنک آپ کردن هیروی Luna باید بهش دقت کنیم.
و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …