دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

آموزش تخصصی و پروفشنال هیروی Jakiro
💖فاقد نکته آموزشی درمورد اینیت, به زودی اضافه میشود💖
💖آپدیت شده تا 31 اردیبهشت.💖

در این ویدیو شما شاهد آموزش حرفه ای این هیرو هستید که موارد زیر در این ویدیو به طور کامل و جامع توضیح داده شده است.

 

۱ –تفاوت پلی دادن در ارلی گیم و لیت گیم با هیرویKeeper of The Light ”.
2 – تفاوت ایتم بندی نسبت به پوزیشنی که ممکن داشته باشیم با هیروی Keeper of The Light ”.

3 – نکات ضروری با هیروی Keeper of The Light ”.

4 – زمان استفاده از التیمیت در حین تیم فایت یا سولو فایت با هیروی Keeper of The Light ”.

5 – زمان مناسب برای فارم کردن با هیروی Keeper of The Light نسبت به هر مچ.

6 – چگونه هیرو هایی که ضد Keeper of The Light هستند رو کانتر کنیم.

۷ – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Keeper of The Light باید بهش دقت کنیم.

8 – کمبو های حرفه ای هیروی هایی که با Keeper of The Light خیلی خفن میشوند.

9 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیروی Keeper of The Light تو طول گیم رنک.

10 – بهترین کری ها برای هیروی Keeper of The Light ”.

11 – تریک های پلی دادن با هیروی Keeper of The Light ”.

و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …