دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

این اسکین زیبایی توی حرکت و ظاهره هیروها دارد و به کل هم هیرو و تمام افکت ها و ابیلیتی های هیرو رو عوض میکند.
انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکند.
– و تنها و خوشگل ترین اسکین هیروی Io میباشد.
تحویل این اسکین 7 روزه می باشد و برای شما ترید میشود.