دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 

آب و هوای بارونی بازی

– بدون اف‌پی‌اس دراپ

– رفلکت رعد و برق روی زمین

محبوب ترین آب و هوای بازی دوتا2

– تحویل هفت روزه