دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 
تم جذاب و ساده بهاری دوتا2
شکوفه‌های پارتیکل قشنگ معلق گیاهان
– بدون اف‌پی‌اس دراپ و حتی افزایش اف‌پی‌اس
– یکی از آب و هواهای محبوب دوتا2
– تحویل هفت روزه