دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 
سیریکو
– تم صحرای زیبای دوتا2
– طوفان شن سبک
بدون اف‌پی اس دراپ
– آب و هوای شلوغ
– تحویل هفت روزه