دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 

قیمتی ترین آب و هوای بازی

– افزایش چشم‌گیر و زیبای سایه‌های کل بازی

– با افکت خاکستر و تکه‌های آتش معلق در هوا

– رفلکت آتش‌فشان روی زمین

خاص ترین آب و هوای بازی دوتا2

– تحویل هفت روزه