دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

این اسکین ها تا سال آینده قابل خرید و فروش روی مارکت پس از اونت CrownFall نمیباشند .
تحویل این اسکین 30 روزه میباشد و به اکانتتان گیفت میشود