دوستان تمامی ایمورتال های بازی دوتا2 موجود میباشد

 درصورت درخواست ایمورتال خاصی که داخل سایت پیدا نمیکنید

به پشتیبانی تلگرام بیام بدید.
 

این آرکینا تاثیر در زیبایی حرکت و ظاهره هیروی Phantom Assassin دارد.
انیمیشن لول هیرو  و انیمیشن راه رفتن هیرو را به کلی عوض میکند.
– آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکند.
تحویل این آرکینا فوری می باشد و برای شما ترید میشود. 
زیبا ترین اسکین این هیرو که ارزش اکانتتان هم افزایش میدهد.
– این آرکینا استایل سه میباشد.