دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

دوتا از پرفروش ترین پکیج های سایت 🙂

پکیج کاملا آپدیت می باشد 
دارای نکات آموزشی
پچ جدید 7.36 و نکات آموزشی راجبFacetوInnate

1 – چگونه هیروهایی که ضد هیروی Axe هستند رو کانتر کنیم.

2 – چگونه خیلی راحت به هیروهای رنج برسیم.

3 – کمبو های حرفه ای هیرو هایی که با Axe خیلی خفن میشن.

4 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو Axe تو طول گیم رنک.

5 – بیلد های متفاوت نسبت به هیروهای متفاوت روبه رو.

6 – سبک های مختلف لست هیت کردن نسبت به لین های مختلف.

7 – بهترین ساپورت ها برای هیروی Axe“.

8 – تیریک های پلی دادن مید با هیروی Axe“.

9 – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Axe باید بهش دقت کنیم.

و برای جاگرنات

1 – اولویت آیتم بندی برای هیروی JuggerNaunt نسبت به دشمن های مختلف.

2 – سبک های مختلف پلی با هیروی JuggerNaunt
3 – هیروهایی که HP خیلی زیاد دارند رو چطور کانتر کنیم.
4 – مانور هایی که با لول یک هیروی JuggerNaunt میشه داد.
5 – نکات مهم در حین فارم کردن با هیروی JuggerNaunt“.
6 – چگونه خیلی راحت به هیروهای رنج برسیم.
7 – کمبوهای حرفه ای هیروهایی که با JuggerNaunt خیلی خفن میشن.
8 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو JuggerNaunt تو طول گیم رنک.
9 – بیلدهای متفاوت نسبت به هیروهای متفاوت روبرو.
10 – سبک های مختلف لست هیت کردن نسبت به لین های مختلف.
11 – بهترین ساپورت ها برای هیروی JuggerNaunt“.
12 – تریک های پلی دادن مید با هیروی JuggerNaunt“.
13 – نکاتی که برای رنک آپ هیروی JuggerNaunt باید بهش دقت کنیم.

 

و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …