دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

3 تا از پرفروش ترین و قوی ترین هیرو های ساپورت بازی دوتا 2.

 

برای هیروی ارث شیکر

۱ – ترتیب استفاده از لول هامون توی فایت های مختلف با هیروی Earth Shaker.
۲ – تفاوت ایتم بندی نسبت به پوزیشنی که ممکن داشته باشیم با هیروی Earth Shaker.

۳ – تفاوت لولگیری توی لین نسبت به لین های مختلف Earth Shaker.
۴ –مانوور هایی که میتونیم با لول یکمون بدیم با هیروی Earth Shaker.

۵ – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Earth Shaker باید بهش دقت کنیم.

۶ – کمبو های حرفه ای هیروی هایی که با Earth Shaker خیلی خفن میشوند.

۷ – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیروی Earth Shaker تو طول گیم رنک.

۸ – بهترین کری و ساپورت ها برای هیروی Earth Shaker.

۹ – تفاوت پلی دادن در ارلی گیم و لیت گیم با هیروی Earth Shaker.

و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …

 

برای کریستال میدن

1 – نکات پول کردن با هیروی Crystal Maiden“.

2 – نکات ضروری فارم با هیروی Crystal Maiden بدون اذیت کردن کری تیم خودمون.
3 – زمان دقیق استفاده از اولتیمون در حین تیم فایت یا سولو فایت با هیروی Crystal Maiden“.
4 – چگونه هیروهایی که ضد Crystal Maiden هستن رو کانتر کنیم.
5 – چگونه خیلی راحت به هیروهای رنج برسیم.
6 – کمبوهای حرفه ای هیروهایی که با Crystal Maiden خیلی خفن میشن.
7 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیرو Crystal Maiden تو طول گیم رنک.
8 – بهترین کری ها برای هیروی Crystal Maiden“.
9 – نکاتی که برای رنک آپ هیروی Crystal Maiden باید بهش دقت کنیم.
و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …

 

و برای جکیرو

 

۱ – اگر میدر قوی رو به رومون افتاد چطوری فارم کنیم و لین رو ببریم ؟
2 – تفاوت ایتم بندی نسبت به پوزیشنی که ممکن داشته باشیم با هیروی ““Jakiro”.

3 – نکات ضروری با هیروی ““Jakiro”.

4 – زمان استفاده از التیمیت در حین تیم فایت یا سولو فایت با هیروی ““Jakiro”.

5 – زمان مناسب برای فارم کردن با هیروی ““Jakiro نسبت به هر مچ.

6 – چگونه هیرو هایی که ضد ““Jakiro هستند رو کانتر کنیم.

۷ – نکاتی که برای رنک آپ هیروی ““Jakiro باید بهش دقت کنیم.

8 – کمبو های حرفه ای هیروی هایی که با ““Jakiro خیلی خفن میشوند.

9 – بهترین حالت پوزیشن گیری با هیروی ““Jakiro تو طول گیم رنک.

10 – بهترین ساپورت ها برای هیروی ““Jakiro”.

11 – تریک های پلی دادن مید با هیروی ““Jakiro”.

12 – تفاوت پلی دادن در ارلی گیم و لیت گیم با هیروی ““Jakiro”.

و تاکتیک‌ها و نکات حرفه‌ای این هیرو …