دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

 

این آفر شامل 1 پکیج حرفه‌ای این هیرو و 4 اسکین تکی و 2 ایمورتال زیبا و با ارزش خاص میباشد به این اسامی :

Curse of the Highborn
Smoke Bomb of Monstrous Reprisal
Shadow Masquerade
Backslicer of Monstrous Reprisal
Blinkcutter of Monstrous Reprisal
Edict of Shadows

.این ایمورتال ها انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکنند.
.این ایمورتال ها آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکنند.
.تحویل این ایمورتال‌ها و تک اسکین تحویل فوری  می باشد و برای شما ترید میشود.
.پکیج این آفر به صورت آنی برایتان ارسال میشود.