دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

 

این آفر شامل 1 پکیج حرفه‌ای این هیرو و 2 ایمورتال و 3 اسکین زیبا و با ارزش خاص میباشد به این اسامی :

Nefarious Fixations – Arms
Shards of the Malignant Corruption
Horns of the Betrayer
Mantle of the Infernal Rambler
Fin King’s Charm

 

.این ایمورتال ها انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکنند.
.این ایمورتال ها آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکنند.
.تحویل این ایمورتال‌ها و تک اسکین تحویل فوری می باشد و برای شما ترید میشود.
.پکیج این آفر به صورت آنی برایتان ارسال میشود.