دوستان پکیج های آموزشی تا حد لزوم آپدیت هستند و پس از خرید به جیمیل شما ارسال میشوند. ارسال پکیج ها بین 1 دقیقه تا 24 ساعت میباشد متناسب با حجم سفارشات روز.

 

این آفر شامل 1 پکیج حرفه‌ای این هیرو و 2 ایمورتال و 4 تک آیتم زیبا و با ارزش خاص میباشد به این اسامی :

Howls of the Northmarch – Armor
Basher of Mage Skulls
Offhand Basher of Mage Skulls
Acolyte of Vengeance Shoulder Guards
Fashion of Yoskreth
Belt of Yoskreth

 

.این ایمورتال ها انیمیشن لول هیرو رو هم به کلی عوض میکنند.
.این ایمورتال ها آیکون Ability یا لول هیرو رو هم کامل عوض میکنند.
.تحویل این ایمورتال‌ها و تک اسکین تحویل 7 روزه می باشد و برای شما ترید میشود.